Da 6.C på Solbjergskolen i starten af skoleåret 17/18 havde de mobile møbler til låns var begejstringen stor. Faktisk var begejstringen så stor, at skolen indkøbte et sæt møbler til klassen, så de kunne fortsætte med klasselaboratoriet.

Men hvad er erfaringerne med møblerne efter et halvt års brug? Er elever og lærere stadig glade for det eller ville de egentlig ønske sig de gamle møbler tilbage?

Det korte svar er: De mobile møbler er stadig et hit! I interviews med eleverne og klasselærer Ann Jacobsen udtrykkes fortsat glæde over mulighederne, som møbler giver.

Selvom det nu er blevet normalt og naturligt at have møblerne, udtrykker de stadig glæde over dem. Der er mere plads i klasselokalet, og det er mere ryddeligt. Samtidigt er det befriende at kunne bevæge sig i timerne, når der skiftes mellem opstillinger. Faktisk påpeger én elev, at hun har mindre hovedpine sammenlignet med før.

Endnu en vigtig pointe handler om fællesskab. Eleverne udtrykker, at samarbejdet er blevet bedre, og tillægger det bl.a., at de hele tiden skifter sidemakker. Nogle giver dog udtryk for, at de savner, at have en fast plads, men der er generelt enighed om, at de taler med flere og har fået flere og tættere venskaber i løbet af de sidste måneder.

En sidste pointe handler om den stadigt skiftende klassekultur. Rummet påkræver fortsat en kultur, hvor man rydder op efter sig selv, fx stiller egen stol på plads og i fællesskab rydder bordene på plads. Det er nødvendigt for at skabe et godt miljø.

Til sidst er det værd at påpege, at klasselærer Ann mener, at fagligheden er højnet – og at der vigtigst af alt er rum for leg og læring!