Bacheloropgaver skrives om rummets betydning for didaktikken