Det fleksible klasseværelse – giver didaktiske muligheder

Skolens undervisning forbindes ofte med klasseværelset, og det der foregår inden for dette rums fire vægge. På skolerne møder man hyppigt klasseværelser med klassisk indretning og lange gange, og det kunne se ud til, at den viden, vi har om børns motivation og læring ikke har sat sig større spor. Arkitektur og indretning indlejrer bestemte forståelser af skolens praksis og kan forstærke tendensen til, at lærerne kommer til at gentage den undervisning, de selv har erfaring med. Der er dog fornyet interesse for at gentænke skolens rum. Nye skoler, der bryder med tidligere skolebyggerier, fleksible lokaler og tanker om ’den åbne skole’ indtager en central plads heri. I temanummeret stiller vi skarpt på skolens forskelligartede rum og de muligheder for undervisning og læring, som de åbner for.

KvaN 126 – Skolens rum | KvaN.dk

I dette tidsskrift kan du blandt andet læse følgende artikel og en masse andre:

Ella Jørgensen: Det fleksible klasseværelse – giver didaktiske muligheder

Winie Ricken: Læringsrum med handlemuligheder i samspillet mellem arkitektur og pædagogik
Rosan Bosch: Riv klasseværelserne ned!
Dorte Vang Eggersen og Lene Lovatt: Litteraturundervisning på Galgebakken i Espe
Anders Vestergaard Thomsen og Mari-Ann Skovlund Jensen: Skole-virksomhedssamarbejde – også en del af skolens rum
Birte Debel Hansen: Rum og didaktik – et erfaringspædagogisk blik
Kristian Toft: Almas Intelligente Have
Diana Rigtrup og Dorrit Hansen: Dannelsesidealer i udeskoledidaktik
Annamay Michelsen og Dorthe Junge: Eksterne læringsrum – flere fluer med et smæk

Udgivelsesår: 2023