Se video

Video Læreruddannelsen Århus 2022 Film optaget på Solbjerg Skole august/september 2017. With english subtitles. https://youtu.be/De6KqK2qg_8

Om projektet

Formålet med projektet "Rum for læring - udvikling i fællesskab" er at dokumentere og udvikle praksis i undervisningsrummet sammen med lærere og elever. Møbler og didaktiske benspænd er udfordringen. Videoer med klip fra ny praksis og interview med deltagere skal være tilgængelige for alle og skabe den platform, som gør det muligt for skoler og … Continue reading Om projektet

Kontakt

Projektet er stadig i sin spæde start og er endnu ufinansieret. Vi søger derfor i skrivende stund økonomisk støtte for at kunne søsætte og realisere projektet i sin helhed. Ideen til projektet er skabt af en tværfaglig og tværprofessionel vidensgruppe som er eksperter på området bestående af: Ella Jørgensen, lektor, cand.pæd.pæd, lærer, proceskonsulent, VIA læreruddannelsen, Aarhus … Continue reading Kontakt